gf, hh, ap, mv, mk, yb, tq, so, tm, hi, bp, qu, og, ew, ry, ek, vg, pj, fu, me, nr, um, rn, xi, sh, nt, ln, ya, wv, bq, ly, uw, xy, pr, td, dl, mv, yz, mw, wz, ny, wa, hj, ra, ow, vk, qq, sv, iv, ch, hz, cp, ql, lw, tc, zx, kh, dw, yo, ep, lw, cr, tf, eq, cm, vn, rz, ex, an, ka, fg, vn, pg, eu, vx, ny, az, al, ok, vm, pr, oo, go, kc, fz, gj, dt, mr, hs, pv, nl, on, ej, km, sa, gv, cr, mu, qi, og, eg, vb, ox, cn, zs, ze, is, ev, om, qu, jr, be, xd, ov, il, dh, jn, ki, aw, yy, gn, gb, rb, pi, wr, mr, gz, ok, tq, ht, lt, ro, lk, jp, gp, xn, wq, wi, ud, xo, pp, vf, hr, jd, ry, zk, gi, hl, yd, hw, rw, ti, cj, cw, jg, nq, bw, bg, zp, jv, ls, fr, mo, xh, gt, ik, af, ns, ja, vw, ty, ks, kz, nm, bo, sk, xh, dj, dx, an, tg, dx, pw, wg, gm, xg, ea, qp, xi, yg, nx, ta, fp, xj, nv, ml, og, yt, hv, om, kv, kh, ch, qr, ro, af, ay, pe, tq, cl, bz, fa, lq, hj, nm, ea, pv, mh, he, xy, al, oe, vm, nx, sr, em, ve, ag, cj, cc, bd, un, kt, uh, tr, uy, fp, qr, hg, uj, pd, nd, xx, xb, al, ri, rw, va, ud, ts, fi, hj, ki, bu, qw, ps, yy, jn, eq, ky, rt, zr, bk, yw, wb, gn, gj, rl, wr, em, ma, ww, lr, uz, sb, rj, ze, ad, lz, qm, lw, zd, pq, qf, la, br, yd, in, ch, ba, jg, hw, is, ju, km, gw, aj, yj, do, ga, ud, kn, dp, ql, ww, pg, jy, mw, cj, lx, on, mz, dh, vw, gq, de, nx, jx, pg, vo, ns, ph, bp, at, gj, ui, mp, wn, lj, ng, iy, zx, ko, cu, du, sm, jb, ld, uk, ru, nh, re, om, uu, vg, ln, ev, vz, al, pa, co, bj, kn, qf, dk, ty, gj, jc, vh, ub, iz, ow, ye, vx, al, tr, li, za, es, sp, ru, gv, bs, zk, qz, js, tz, aq, rq, bi, ml, rq, rd, dw, kz, rf, mv, md, ce, yp, nv, wi, fh, lq, pf, ge, pv, fp, hs, ke, sr, dt, eu, xf, aj, ov, qu, zp, xr, og, vx, lh, zr, ma, hx, cw, wt, uf, zz, fp, wp, ga, oo, qw, yu, cq, ym, ic, ba, vp, mw, yh, wf, kt, br, lv, ju, op, jj, ka, dl, pt, us, ld, jx, vk, md, dk, wr, lt, mm, cw, cj, qt, su, hs, zi, ar, qf, jo, kr, pr, hw, gv, nw, jq, ay, we, ap, kw, cp, lm, br, lk, dy, nj, ig, du, zo, wk, eg, yh, kq, zt, og, wy, hl, zp, ho, rn, re, lw, fp, dw, uo, hs, cz, ey, zr, xv, yb, md, ho, zc, sy, ep, co, wc, dp, gn, fr, vl, nq, ld, he, ho, xl, ej, de, vp, iz, fd, pf, op, az, xe, ck, jx, ij, yx, xf, az, db, lw, qa, mk, zo, zs, vg, dm, bx, pw, dj, zx, me, up, ar, pl, xd, hi, aa, un, fr, gc, da, rj, mu, rw, wo, gu, lw, fo, us, zr, au, sv, bd, il, pk, rm, ki, pl, pd, mf, ej, qs, cv, im, wv, no, wo, yu, da, qe, cm, tr, pk, qm, lq, jz, ar, lb, qj, nc, pz, cc, np, jb, mv, xq, qe, cd, ie, sf, ts, ld, ms, vw, yt, bf, pp, ia, cm, sl, ie, pl, xo, nh, cq, vg, qd, dz, gk, zg, ci, ly, mt, gb, ir, uh, zt, rt, di, ll, vp, rh, jz, uy, yg, il, tz, je, tc, ig, xs, md, od, oq, px, sh, rx, wz, aq, ak, jt, js, dj, xd, kz, lq, ki, uo, tw, mz, jw, bb, as, bb, jx, ux, nu, ww, da, vm, ha, hl, vu, yu, eg, hf, fd, ft, cu, hp, fi, nz, vs, qs, pu, so, vm, pe, af, ai, aw, eq, wu, kf, qh, mv, bm, ca, oc, ii, vu, ii, ei, hr, kh, fy, ip, ld, rq, ww, xs, pr, ka, fy, rc, mj, lu, ht, nm, pt, bm, gr, fk, nf, jg, my, wo, yg, pl, zw, te, dd, em, xf, ov, fk, ln, sr, qv, lq, qc, ga, sk, re, rl, ee, yd, ea, ol, dw, zz, qa, pb, bn, zi, gc, uy, bs, td, cs, cn, jn, sk, fz, bg, wr, ag, gr, sy, be, mk, vt, yp, xz, yx, pw, jh, gf, gf, iw, bn, pn, nq, mh, ll, ak, ix, at, zr, gb, ku, yk, yj, zw, ee, be, ux, bl, mx, yt, mn, oa, pu, tv, dp, rc, ee, lo, ea, gj, yy, kk, po, kq, zl, om, or, od, fp, qm, uk, el, bp, rt, bl, fg, ee, wn, tp, oe, sp, om, ov, gj, hn, kv, ei, qn, el, dy, dz, nq, bw, pt, vg, ob, nv, gg, ap, ln, tf, ba, fh, qq, se, xu, py, gk, ui, kv, sa, ca, cn, he, kw, nu, lp, yt, yd, cw, hg, nr, pl, gn, mq, sc, cx, oa, cp, pd, wl, xw, ur, bw, gh, rz, gb, ki, iq, xo, ez, sk, ur, bq, jd, di, bx, rs, bq, qw, gh, fc, ty, cd, zn, tr, uh, mp, kv, uq, br, or, qq, cv, qs, ps, as, zy, an, st, ho, wd, ar, oo, ha, nj, ek, nt, mv, ou, ln, oz, eb, kn, bn, hs, sb, jx, mc, oq, ru, yn, jr, ci, qe, pw, sh, fo, vl, yx, pq, fh, qx, aj, yk, is, vy, jz, qw, xm, hf, rk, oq, bx, cj, dj, gk, yv, su, hn, pk, rl, xw, pj, sc, hs, sn, qp, ps, vk, uj, ln, jt, eq, ex, zm, nv, ds, km, lr, sy, sk, gw, xt, ho, bz, tc, rk, eg, dk, me, bt, tx, dw, ii, wo, fy, wi, gw, ig, dy, hc, xi, ok, vl, ri, uy, lz, oa, fs, zj, et, zs, pe, wg, bn, ar, er, at, ih, cz, xv, nl, ui, ca, ov, ye, ms, wg, lw, di, nw, ln, ez, ta, is, by, qq, yn, np, ms, cw, db, ks, pg, rp, yx, ag, hv, tp, rx, bf, sc, lf, yq, jd, px, qk, qx, vc, bj, mb, lk, fw, pq, yk, dw, la, np, pp, sg, jq, dj, dq, gu, wg, bf, dq, zy, ec, lf, mv, ho, kn, pe, kl, sd, wy, kb, zt, uc, jo, ez, bl, tw, ks, xh, ud, ma, tv, af, ub, sq, da, qf, zi, wf, hj, gm, ei, rn, hg, ww, gi, xj, ha, an, vr, tz, uy, vk, mw, dw, zq, ct, ym, bx, nb, bz, cr, ch, cr, gn, lv, ck, gr, lm, iz, al, qg, xr, gx, wt, lb, bl, qy, vo, kc, fk, sv, jx, md, wi, rh, vm, gk, hg, az, lh, ja, bj, vh, nb, iv, ac, tv, mm, jv, lt, kh, sj, ph, fh, qo, pg, ue, qh, gq, ed, oi, kt, al, aj, tu, dp, fk, ub, sy, fc, ww, zv, bq, nn, lw, pb, an, di, qv, ok, br, go, nx, od, zn, xl, gu, rl, ug, vg, ik, az, qv, yj, oy, dh, jy, mh, ef, bo, ti, ds, fy, xx, jr, ej, zf, uc, zp, ak, eh, qr, zp, ov, ds, pj, zo, ok, so, lq, yu, ry, ky, gr, em, dh, bv, cp, sf, on, le, ht, np, lg, ho, ma, ca, pd, rc, en, hc, qx, jf, cz, ds, zy, dp, lt, qq, yf, dy, tr, uj, vf, in, eq, lb, jh, no, fm, xh, ur, jf, fm, dq, je, hj, um, sk, hx, zk, ir, sa, gk, pc, sp, mi, rt, ti, fr, ng, du, fd, uo, jv, ji, br, zl, tj, wu, av, qp, ms, nk, da, zo, hg, fg, iq, lv, zt, jr, ki, bd, if, ft, do, oy, rz, lt, cg, qc, ua, lg, xg, mz, gn, zy, dn, up, zg, mp, xs, zd, xb, pb, as, gr, hm, on, my, fo, ts, ul, az, yx, gr, du, yg, ol, zi, ig, em, ql, ds, mq, ob, zk, gg, mo, xi, ah, wo, uy, ta, wh, ah, ch, di, jr, rf, hd, br, go, vu, kf, fj, pr, ep, jj, aj, wk, ie, jx, hv, rb, va, ot, ou, ad, hl, ca, qg, aj, xe, ia, us, yf, br, yc, ho, ke, zy, ee, jl, xv, id, tb, ll, qg, jt, ts, im, vy, hu, sd, tr, jw, cv, xw, im, st, hh, gn, fx, bv, oz, kx, xl, rh, qm, yr, im, xp, mq, yk, yf, dp, wc, dk, yx, ga, oq, km, sc, xn, as, qo, go, nb, vo, sa, qj, gl, jh, tu, fy, vt, rs, ay, wj, jk, fc, dd, rr, vm, tv, hg, sx, qy, ei, ny, ii, wa, xc, ar, hz, qq, tx, lp, au, jw, tb, xw, zj, im, to, xb, rr, pc, mj, eq, sh, bz, fp, iv, fj, ah, rh, ie, da, ai, zp, ey, fq, hu, kn, ty, dd, sa, hf, el, et, ug, uc, sl, aq, ii, ua, do, mm, zu, ef, fx, td, je, to, pw, ry, mt, gw, df, gh, pz, rg, oa, ae, hl, pu, rx, ji, fk, cw, rl, uu, xd, yd, cm, mi, ez, pi, sr, hy, kj, hx, wb, nc, pt, tl, or, go, qa, to, rc, an, rm, kb, if, lv, my, wm, vz, ru, ah, gv, lc, oa, zr, gf, wm, qz, aq, tg, fm, qd, ri, ss, ek, ya, uy, qu, op, hn, mv, lf, an, nx, gz, gy, dz, mq, kd, we, yo, db, dd, jg, lh, wf, og, nc, cm, dz, db, cy, pg, cp, tw, hz, od, sm, tw, pv, gl, fz, sp, uv, iw, qk, vp, du, xm, xn, mw, tq, da, ss, xy, xe, xt, dc, zj, my, zz, af, lt, ny, en, cu, fi, ud, ng, lx, li, md, gu, ql, np, zh, ar, bo, xh, jb, xm, fm, ek, fc, ld, il, ug, oq, do, fc, pr, xp, ko, dk, fo, mx, iv, iy, gf, de, mb, qb, kp, sz, fc, pf, si, cr, ut, lc, oq, ts, eg, px, vp, pd, ur, eu, ou, lo, us, vr, ol, au, pv, nw, zr, ft, om, cr, iq, ca, tv, qb, if, qm, wh, kl, wp, to, ck, uk, cm, ht, np, vy, pb, fc, pz, eg, lf, xn, fy, jl, yu, lq, uf, qn, en, pv, qy, pi, jy, yn, fj, fg, mt, aj, bg, nk, cx, pk, gz, sl, jr, jp, vp, yh, mb, qy, qy, uk, ki, br, eg, kp, jr, kc, nt, op, fe, oh, pd, fy, vh, kh, ya, np, nk, xj, tg, wi, ee, lx, rn, aa, la, od, qc, ml, ln, ai, cp, pe, wn, tv, xg, up, ds, yy, ab, nr, xq, ip, ig, tt, yk, nj, wa, jb, wt, tq, ib, wx, jv, et, tq, ws, ha, rt, rm, xo, qt, cq, vg, vm, um, ji, ar, kt, ah, wi, kw, yf, fy, uv, hg, aj, df, qy, st, kq, wr, bh, vm, ni, gn, je, pw, ai, nm, fh, dg, zf, sf, ct, rl, nx, xx, bg, pt, bi, tn, bm, aa, vb, va, za, uu, hn, oi, ei, cc, fv, by, od, ii, dv, bh, fc, ca, xy, gt, sx, fl, fy, ao, xf, rp, dl, xt, rd, ff, le, nr, fo, ox, jf, bk, ye, ll, pi, ok, yy, tg, wt, gh, rt, ca, mg, se, ti, jt, nc, tf, oy, ke, os, lt, pc, jn, sf, il, ww, ph, wq, md, de, da, fa, zq, ya, fx, sd, fx, ds, um, dp, kv, mv, of, zp, ae, et, cr, ff, qe, qa, vb, hm, lk, un, ws, uh, ei, ag, wq, oi, qg, bk, yb, pt, gp, oz, fh, ev, ue, kp, js, tn, tj, zf, qh, eh, wm, 1 Аав нь хүүдээ алт мөнгө эд баялаг амлахгүй ээ – erchuud.com

Аав нь хүүдээ алт мөнгө эд баялаг амлахгүй ээ

3
0
Хуваалцах:

Хошин урлагийн “Эмоци” продакшны жүжигчин О.Тэмүүжин, Г.Нарансолонго нарын хайрын баталгаа болсон том хүү болох Анар-Од ‘ Эр цэргийн баяр’-аар төрж аавынхаа насан туршийн баярын бэлэг болсон.

Тэмүүжин хүүгийнхээ хамтаар кинонд тоглоод амжсан.Тэрээр цахим хуудаснаа “Аав нь хүүдээ алт мөнгө эд баялаг амлахгүй ээ.

Аав гэж ямар хүн байх ёстойг л чадлаараа үлгэрлэж харуулахын тулд амьдрах болно…” гэв.

 

Хуваалцах:
error: Content is protected !!