“Анх удаа орон сууц худалдан авбал 3 сая төгрөгийг буцаан олгодог байсныг 6 сая болгосон”

518
0
Хуваалцах:

Татварын багц хууль батлагдсантай холбогдуулан Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар хэвлэлийн хурал хийж байна. Шинэчлэн батлагдсан Татварын багц хууль 2020 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс хэрэгжинэ.

Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар “УИХ-ын ээлжит бус чуулганаар Засгийн газар хоёр хуулийг оруулж батлуулсан. Нэг нь Татварын багц хууль, нөгөө нь Тендэрийн хууль.

2006 оноос хойш эдийн засаг, бизнесийн харилцаа өргөжсөн, төрөлжсөн учраас үүнийгээ дагаад Татварын хуулийг улам нарийн тодорхой болгох шаардлагатай байсан.

Татварын хууль олон нөхөөстэй хуучин зам шиг байсныг шинэчлэх ажлыг хийсэн гэж хэлж болно.

Мөн манай үндэстэн дамнасан корпоррациуд үйл ажиллагаагаа явуулах болсонтой холбогдуулан хуулийг шинэчлэх шаардлагатай байлаа.

Хэд хэдэн зүйлийг тодруулж хэлмээр байна.

Татвар ногдуулах асуудлаар,

Жилийн 50 сая хүртэлх төгрөгийн орлоготой НӨАТ суутган төлөгч биш иргэн, ААН жилдээ нэг удаа тайлан гаргаж, борлуулалтын орлогынхоо 1 хувьтай тэнцэх хэмжээний татвар төлөх хялбаршуулсан горимыг бий болгосон.

Жилийн 300 сая хүртэлх төгрөгийн борлуулалтын орлогтой бол жилд хоёр удаа орлогоо тайлагнаж, мөн 1 хувийн татвар төлнө.

300 саяас 1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой бол жилд хоёр удаа тайлаглаж, 10 хувийн татвар төлж, 90 хувийг нь буцааж авна.

Жилийн 3 тэрбумын орлоготой бол 25 хувийн татвар төлдөг байсныг 6 тэрбум болгож нэмэгдүүлсэн.

Ингэснээр ААН-үүд жижгэрэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Үүнд 164 ААН хамаарахаар байгаа.

ХХОАТ-ын буцаан олголтын талаар,

Амьдран суух зориулалтаар анх удаа амины орон сууц барьсан эсвэл худалдан авсан иргэнд 3 сая төгрөгийн татварын хөнгөлөлт эдэлдэг байсныг 6 сая төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн.

Ипотекийн зээлээр анх удаа орон сууц худалдан авсан бол татвар төлөгчид хөнгөлөлт эдлүүлэхээр болсон.

Ипотекийн зээлийн хүү 8 хувь байгаа. Хэрвээ иргэн 13 хувиар арилжааны банкнаас зээл авч байр авсан бол зөрүү 5 хувийн хүүг татвараас буцааж олгох боломжтой болсон.

Татварыг хөнгөвчлөх чиглэлээр,

Улаанбаатар хотоос 500 км алслагдсан газарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувь хүн, ААН-ийн төлсөн таварыг 50 хувиар, 1000 км-ээс дээш зайд алслагдсан бол 90 хувиар хөнгөлөх заалт орж ирсэн байгаа. Бидний хийсэн тооцооллоор 50 хувийн хөнгөлөлтөд 11,600 иргэн, 141 ААН, 90 хувийн хөнгөлөлтөд 8,100 иргэн, 55 ААН хамаарагдана.

Татварыг энгийн болгох чиглэлээр,

Жилд 2 тэрбум хүртэлх төгрөгийн татвар ногдуулах ААН бол жилд хоёр удаа тайлан гаргана.

Ирүүлсэн татварын тайлангийн мэдээлэл алдаатай, зөрүүтэй байвал татвар төлөгчид мэдэгдэж гурав хоногийн дотор залруулах боломж олгож байгаа.

Татварын тайланг нэг жилийн дотор аливаа торгуульгүй залруулах боломжтой болсон.

Татварын алба үндэслэлгүй илүү мөнгө авсан бол шууд буцааж ААН-рүү шилжүүлэх зохицуулалт оруулсан. Одоогийн хүчин төгөлдөр хуулиар бол дараа жилийн татвар руу шилжүүлдэг.

Татварын өрийг төлж барагдуулах хугацаа хоёр сар байсныг хоёр жил болгож нэмэгдүүлж байгаа.

Хуваалцах:
error: Content is protected !!